Vaststellingsregeling subsidieplafond Projectenprogramma voor Goed bestuur, Mensenrechten en Vredesopbouw in Bosnië en Herzegovina

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 09-07-2003 t/m 31-12-2005

Regeling van 26 juni 2003 tot vaststelling van een plafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken

De Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de artikelen 1.1.6, 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, en 2.3.1. van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor subsidieverlening op grond van artikel 2.1.1, 2.1.3, 2.1.5 en 2.3.1 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken in het kader van het Projectenprogramma voor Goed bestuur, Mensenrechten en Vredesopbouw in Bosnië en Herzegovina geldt voor de periode van 26 juni 2003 tot en met 31 december 2003 een subsidieplafond van € 0,- (nul euro).

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van De Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens dezen:

C.D.L. Brands,

Chargé d'Affaire te Sarajevo.

Terug naar begin van de pagina