Aanwijzingsregeling Stichting Waarborgfonds Motorverkeer als Schadevergoedingsorgaan

Geldend van 11-07-2003 t/m heden

Aanwijzingsregeling Stichting Waarborgfonds Motorverkeer als Schadevergoedingsorgaan

De Minister van Justitie en de Minister van Financiën,

Gelet op de artikelen 27k, eerste lid, en 27n van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen;

Besluiten:

De Stichting Waarborgfonds Motorverkeer, statutair gevestigd te Rijswijk, met ingang van 15 juli 2003 aan te wijzen als Schadevergoedingsorgaan dat tot taak heeft in de gevallen, genoemd in artikel 27o, eerste lid van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, schade te vergoeden aan benadeelden. De vergoeding van deze schade wordt bekostigd uit de ingevolge artikel 24 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen aan de Stichting Waarborgfonds Motorverkeer betaalde bedragen.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 3 juli 2003.

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina