Regeling verlenging aanvullende bekostiging Kennisnet voortgezet onderwijs 2002-2003

[Regeling vervallen per 31-07-2005.]
Geldend van 31-12-2003 t/m 30-07-2005

Regeling verlenging aanvullende bekostiging Kennisnet voortgezet onderwijs 2002-2003

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op:

  • Artikel 85a, eerste lid, en artikel 89, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs

Besluit:

Artikel 2. Aanvullende bekostiging Kennisnet 1 augustus 2003 tot en met 31 december 2003

[Vervallen per 31-12-2003]

Artikel 5. Verantwoording

[Vervallen per 31-07-2005]

  • 1 De aanvullende bekostiging wordt verstrekt als tegemoetkoming in uitgaven die zijn verbonden aan het gebruik van kennisnet. Verrekening van eventueel niet bestede middelen of voorschotten vindt niet plaats.

  • 2 De ontvangen aanvullende bekostiging wordt herkenbaar opgenomen als baten in de jaarrekening. De lasten worden verantwoord binnen de daartoe bestemde posten in de jaarrekening.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

M. J. A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina