Vaststelling aanvraagperiode en subsidieplafonds BTS 2003-III en wijziging subsidieplafonds met betrekking tot BTS 2003-I

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 05-07-2003 t/m 31-12-2003

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 1 juli 2003, nr. I/MI/B 3024603, houdende vaststelling aanvraagperiode en subsidieplafonds BTS 2003-III en wijziging van enkele subsidieplafonds met betrekking tot BTS 2003-I

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2004]

Als periode na afloop waarvan de aanvragen op grond van het Besluit subsidies bedrijfsgerichte technologische samenwerkingsprojecten die in die periode zijn ontvangen, worden behandeld, wordt vastgesteld 8 juli 2003 tot en met 10 november 2003.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2004]

De subsidieplafonds voor het verlenen van subsidies op aanvragen op grond van het Besluit subsidies bedrijfsgerichte technologische samenwerkingsprojecten, ontvangen in de in artikel II genoemde periode, worden vastgesteld op:

  • a. € 5 000 000 voor internationale technologische samenwerkingsprojecten;

  • b. € 1 400 000 voor opkomende markten samenwerkingsprojecten;

  • c. € 4 500 000 voor ICT-doorbraakprojecten;

  • d. € 14 500 000 voor generieke technologische samenwerkingsprojecten.

Artikel IV

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 1 juli 2003

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

.
Terug naar begin van de pagina