Beleidsregel afsluitmiddelen in schotten van vissersvaartuigen

Geldend van 10-07-2003 t/m heden

Beleidsregel afsluitmiddelen in schotten van vissersvaartuigen

Het hoofd van de Scheepvaartinspectie,

Gelet op artikel 2.1, derde lid, van het Vissersvaartuigenbesluit 2002;

Besluit:

Artikel 2

Voor schotten, afsluitmiddelen en afsluitingen van deze schotten aan boord van vissersvaartuigen alsmede de bevestiging en de beproeving ervan, dient een veiligheidsniveau aangetoond te worden dat ten minste gelijkwaardig is aan hetgeen is voorgeschreven door het op grond van artikel 1.7, eerste lid, van het Vissersvaartuigenbesluit 2002 gekozen klassebureau, dan wel als beschreven is in relevante ISO-normen op dit gebied.

Artikel 3

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze beleidsregel zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Het

hoofd van de Scheepvaartinspectie

,

H.G.H. ten Hoopen

Terug naar begin van de pagina