Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen juli 2003

[Regeling vervallen per 25-09-2008.]
Geldend van 01-07-2003 t/m 24-09-2008

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 juni 2003, nr. SV/V&V/03/45491, houdende herziening van de AKW- en TOG-bedragen (Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen juli 2003)

Artikel 1. Verhoging basiskinderbijslagbedrag

[Vervallen per 25-09-2008]

Het basiskinderbijslagbedrag, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, wordt verhoogd tot € 252,31.

Artikel 3. Verhoging tegemoetkoming op grond van TOG

[Vervallen per 25-09-2008]

[Red: Wijzigt de Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 2000.]

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 25-09-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2003.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 25-09-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen juli 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 juni 2003

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

M. Rutte

Bijlage

[Vervallen per 25-09-2008]

Kinderbijslagbedragen

 

voorlaatste prijsindexcijfer

107,5%

laatste prijsindexcijfer

108,9%

index per 1-7-2003

1,30%

Rangordebedragen AKW

rangorde kind

1-1-2003

na index

inclusief wettelijke/bijzondere verhogingen

1

249,07

252,31

252,31

2,3

313,62

317,70

317,70

4,5,6,7

386,69

391,72

391,72

8 of meer

445,25

451,04

451,04

AKW-bedragen

I. kinderen geboren voor 1 januari 1995,

die na 1 oktober 1994 6, 12 of 18 jaar zijn geworden

aantal kinderen

85%

6-11 jr

18-24 jr

100%

12-17 jr

1

214,46

252,31

2

242,26

285,01

3

251,51

295,90

4

271,88

319,86

5

284,10

334,23

6

292,24

343,81

7

298,06

350,66

8

308,72

363,20

9

317,02

372,96

10

323,65

380,77

II. kinderen geboren op of na 1 januari 1995

aantal kinderen

70%

0 t/m 5 jr

85%

6 t/m 11 jr

100%

12 t/m 17 jr

1

176,62

214,46

252,31

2

176,62

214,46

252,31

etc

     

TOG-bedrag

1-1-2003

1-7-2003

196,72

199,28

Terug naar begin van de pagina