Gesloten periode IJsselmeer 2003

[Regeling vervallen per 28-07-2004.]
Geldend van 02-07-2003 t/m 27-07-2004

Gesloten periode IJsselmeer 2003

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Regeling visserij-inspanning IJsselmeer;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-07-2004]

Als periode als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Regeling visserij-inspanning IJsselmeer wordt voor het tijdvak van 1 juni 2003 tot en met 1 juni 2004 vastgesteld de periode van 4 augustus tot en met 14 september.

Artikel 2

[Vervallen per 28-07-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 juni 2003

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina