Besluit mandaat en machtiging SenterNovem ter uitvoering van het Subsidieprogramma Het Nieuwe Rijden 2003/2004

[Regeling vervallen per 08-06-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.]
Geraadpleegd op 21-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2008.
Geldend van 01-07-2008 t/m 31-12-2009

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 01-07-2008

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2008)

Opmerking

Bij Stcrt. 2004/209 is de citeertitel gewijzigd per 31 oktober 2004.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
08-06-2010 t/m 01-01-2010 Intrekking-regeling 21-05-2010 Stcrt. 2010, 8346 CEND/HDJZ-2010/554sectorSCH 21-05-2010 Stcrt. 2010, 8346
31-10-2004 Wijziging 15-10-2004 Stcrt. 2004, 209 HDJZ/ABR/2004-1889 15-10-2004 Stcrt. 2004, 209
02-07-2003 Nieuwe-regeling 26-06-2003 Stcrt. 2003, 122 HDJZ/ABR/2003-1096 26-06-2003 Stcrt. 2003, 122
Naar boven