Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2004

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-04-2006.]
Geldend van 01-04-2004 t/m heden

Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2004

De Staatssecretaris van Financiën,

in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 222, vierde lid, van de Provinciewet;

Besluit:

Artikel 1

Het door de provincies te heffen aantal opcenten voor de periode 1 april 2004 tot en met 31 maart 2005 bedraagt ten hoogste 94,7.

De regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

J.G. Wijn

Terug naar begin van de pagina