Vaststelling vergoeding voorzitter en leden programmacommissie van onderzoeksprogramma MVO

Geldend van 01-08-2003 t/m heden

Vaststelling vergoeding voorzitter en leden programmacommissie van onderzoeksprogramma MVO

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 1 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 De voorzitter van de programmacommissie van het onderzoeksprogramma MVO ontvangt voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 249,58.

  • 2 Voor werkzaamheden in het kader van de beoordeling van de onderzoeksvoorstellen en het beoordelen van de eindrapportages in het kader van het onderzoeksprogramma MVO, anders dan het bijwonen van een vergadering, ontvangt de voorzitter per vergadering een vergoeding van € 2080.

  • 3 Voor de werkzaamheden in het kader van de tussenrapportages en eventuele bijsturing op hoofdlijnen van de onderzoeksprogramma's, anders dan het bijwonen van een vergadering, ontvangt de voorzitter per vergadering een vergoeding van € 1040.

Artikel 2

  • 1 De andere leden van de programmacommissie van het onderzoeksprogramma MVO, uitgezonderd de ambtelijke leden, ontvangen voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 124,79.

  • 2 Voor werkzaamheden in het kader van de beoordeling van de onderzoeksvoorstellen en het beoordelen van de eindrapportages in het kader van het onderzoeksprogramma MVO, anders dan het bijwonen van een vergadering, ontvangen de in het eerste lid bedoelde leden per vergadering een vergoeding van € 1040.

  • 3 Voor de werkzaamheden in het kader van de tussenrapportages en eventuele bijsturing op hoofdlijnen van de onderzoeksprogramma's, anders dan het bijwonen van een vergadering, ontvangen de in het eerste lid bedoelde leden per vergadering een vergoeding van € 520.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 20 juni 2003

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,
namens deze:

J.W. Oosterwijk

,

secretaris-generaal

Terug naar begin van de pagina