Aanwijzingsregeling kompasstellers

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Regeling van 20 juni 2003, houdende aanwijzing personen bevoegd tot het stellen van magnetische scheepskompassen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 277, onderdeel 6.6, van het Vissersvaartuigenbesluit en artikel 95, derde lid, onderdeel f, van het Schepenbesluit 1965;

Besluit:

Artikel 1

Als personen bevoegd tot het stellen van magnetische kompassen aan boord van vissersvaartuigen worden aangewezen:

  • a. S.J. de Boer en S. van Wijngaarden, in dienst van Kelvin Hughes Observator B.V. te Rotterdam;

  • b. A.I.E. van Nulck en A. Coevert, in dienst van Datema-Delfzijl B.V. te Delfzijl;

  • c. D. Davids, in dienst van Davids Maritime te Delfzijl;

  • d. J.A. in 't Hout en C. Plewinski, in dienst van Datema-Delfzijl B.V. te Rotterdam;

  • e. K. Wagenaar, J.A. Mol, A.W. den Ouden en J. Veenstra, in dienst van Transport & Offshore Services B.V. te Rotterdam;

  • f. R.E. Britt en F. Dorant in Curaçao en Sint Maarten;

  • g. J. Seraus in Aruba.

Artikel 2

De beschikkingen van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 8 maart 2001, nr. DGG/J-01/001657 en nr. DGG/J-01/001658 (Stcrt. 56), worden ingetrokken.

Artikel 3

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze beschikking zal in de Staatscourant, in de Curaçaosche Courant en in de Landscourant van Aruba worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs.

Terug naar begin van de pagina