Toekenning vacatiegeld voorzitter Begeleidingscommissie BIBOB

Geldend van 01-08-2003 t/m heden

Beschikking van 17 juni 2003, nummer 5229347, houdende toekenning vacatiegeld voorzitter Begeleidingscommissie BIBOB

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Justitie,

Gelet op artikel 1, tweede lid, van het Vacatiegeldenbesluit 1988 (Staatsblad 205 d.d.18 april 1988);

Besluiten:

Artikel 1

Met ingang van 1 mei 2003 wordt aan de heer H.F. Dijkstal, voorzitter van de Begeleidingscommissie BIBOB, een vacatiegeld toegekend van € 249,58 voor iedere dag waarop hij één of meer vergaderingen van de commissie heeft bijgewoond.

Den Haag, 17 juni 2003

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina