Aanwijzing ontsmettingsmiddel Virkon s

Geldend van 01-01-2006 t/m heden

Aanwijzing ontsmettingsmiddel Virkon s

Artikel 1

Met ingang van 1 maart 2003 is in het kader van de bestrijding van vogelpest (aviaire influenza) als ontsmettingsmiddel Virkon s vastgesteld.

Artikel 2

De directeur van de Voedsel en Waren Autoriteit, onderdeel Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees, kan ten behoeve van het gebruik van het in artikel 1 genoemde ontsmettingsmiddel gebruiksvoorschriften opstellen, welke worden bekendgemaakt op www.minlnv.nl/rvv.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
overeenkomstig het door de minister genomen besluit,
de

directeur-generaal

,

R.M. Bergkamp

Terug naar begin van de pagina