Besluit HPA toezichthouders tuchtrecht 2003

[Regeling vervallen per 29-04-2007.]
Geldend van 31-08-2003 t/m 28-04-2007

Besluit van het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw van 12 juni 2003 tot aanwijzing van toezichthouders (Besluit HPA toezichthouders tuchtrecht 2003)

Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw;

Gelet op artikel 104, derde lid, Wet op de Bedrijfsorganisatie en afdeling 5.2, Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 29-04-2007]

 • 1 Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw kan bij besluit de Interne Accountantsdienst aanwijzen ten behoeve van het toezicht op de naleving van de in de bijlage onder de nummers 1 en 2 genoemde verordeningen.

Artikel 2

[Vervallen per 29-04-2007]

Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Den Haag, 12 juni 2003

J.H.M. Kienhuis

voorzitter

R.J.M. ten Berge

secretaris

Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 6 augustus 2003 nr.TRCJZ/2003/5689 en door de Minister van Justitie bij beschikking van 13 augustus 2003, kenmerk 5240199/03/6.

Bijlage

[Vervallen per 29-04-2007]

 • 1. Verordening HPA algemene bepalingen 2003

 • 2. Verordening HPA registratie en verstrekking van gegevens 2003

 • 3. Verordening HPA bestrijding knolcyperus 2003

 • 4. Verordening HPA reiniging verpakkingen gewasbeschermingsmiddelen 2003

 • 5. Verordening HPA gebruik verdeelapparatuur bij gewasbeschermingsmiddelen 2003

 • 6. Verordening HPA bestrijding vergelingsziekte bij bieten 2003

 • 7. Verordening HPA bestrijding wilde haver 2003

 • 8. Verordening HPA aardappelmoeheid 2003

 • 9. Verordening HPA aardappelteelt 2003

 • 10. Verordening HPA bestrijding Phytophthora infestans bij aardappelen 2003

 • 11. Verordening HPA wratziekte 2003

Terug naar begin van de pagina