Regeling vaststelling meldingsformulier voor registratie geïndiceerde leerlingen

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 01-08-2004 t/m 30-12-2004

Regeling vaststelling meldingsformulier voor registratie geïndiceerde leerlingen

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op:

  • artikel 11, zesde lid, Bekostigingsbesluit WPO en

  • artikel 4, Besluit informatievoorziening WVO,

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling meldingsformulier voor registratie geïndiceerde leerlingen ingevolge artikel 28c WEC

[Vervallen per 31-12-2004]

Het formulier voor basisscholen, speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor voortgezet onderwijs ten behoeve van de opgave van geïndiceerde leerlingen als bedoeld in artikel 28c, van de Wet op de expertisecentra is het formulier als gevoegd bij deze regeling.

Artikel 2. Vervallen oude formulieren

[Vervallen per 31-12-2004]

Met ingang van de datum van de inwerkingtreding van deze regeling, vervallen de formulieren voor de opgave ten behoeve van de ambulante begeleiding met de nummers CFI 62052 (voor het PO) en CFI 62099 (voor het VO).

Artikel 3. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling en de toelichting zullen in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2003.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling vaststelling meldingsformulier voor registratie geïndiceerde leerlingen.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

M. J. A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina