Goedkeuring CCMS-besluit inzake opleidingseisen plastische chirurgie

Geldend van 01-08-2003 t/m heden

Goedkeuring CCMS-besluit inzake opleidingseisen plastische chirurgie

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op :

- artikel 14, tweede lid, onder f, van de Wet BIG,

- artikel 14, tweede lid, van de Regeling inzake de opleiding en registratie van specialisten,

Besluit:

Het besluit CCMS no. 7-2002 inzake opleidingseisen plastische chirurgie goed te keuren.

Dit besluit zal samen met het betreffende besluit worden gepubliceerd in de Staatscourant.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina