Besluit PDV toezichthouder tuchtrecht 2003

[Regeling materieel uitgewerkt per 28-11-2004.]
[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 31-08-2003 t/m 31-12-2014

Besluit van het bestuur van het Productschap Diervoeder van 11 juni 2003 tot aanwijzing van een toezichthouder (Besluit PDV toezichthouder tuchtrecht 2003)

Het bestuur van het Productschap Diervoeder;

Gelet op artikel 104, derde lid, Wet op de Bedrijfsorganisatie en afdeling 5.2, Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Het bestuur kan bij besluit 14 personen van de Interne Accountantsdienst van het Hoofdproductschap Akkerbouw aanwijzen ten behoeve van het toezicht op de naleving van de in de bijlage genoemde verordeningen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Den Haag, 11 juni 2003

J.H.M. Kienhuis

voorzitter

J. den Hartog

secretaris

Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 14 juli 2003 nr. TRCJZ/2003/5866 en door de Minister van Justitie bij beschikking van 13 augustus 2003, kenmerk 5240199/03/6.

Terug naar begin van de pagina