Besluit PDV toepassing Verordening HPA tuchtrechtspraak 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 29-06-2003 t/m 31-12-2014

Besluit van het Productschap Diervoeder van 11 juni 2003 houdende toepasselijk verklaren van de Verordening HPA tuchtrechtspraak (Besluit PDV toepassing Verordening HPA tuchtrechtspraak 2003)

Het bestuur van het Productschap Diervoeder besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Voor de tuchtrechtelijke handhaving van verordeningen van het Productschap Diervoeder wordt de Verordening HPA tuchtrechtspraak 2003 van toepassing verklaard.

  • 2 Het tuchtgerecht dat in de Verordening HPA tuchtrechtspraak 2003 wordt aangewezen is bevoegd te oordelen over feiten waarop tuchtrechtelijke maatregelen zijn gesteld in de verordeningen van het Productschap Diervoeder.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

Den Haag, 11 juni 2003

J.H.M. Kienhuis

voorzitter

J. den Hartog

secretaris

Terug naar begin van de pagina