Vervanging vermiste 10-jarenklappers gemeente Westerbork

Geraadpleegd op 29-02-2024.
Geldend van 13-06-2003 t/m heden

Vervanging vermiste 10-jarenklappers gemeente Westerbork

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 18c van Boek 1 van het Burgerlijk wetboek;

Besluit:

  • 1. Dat ter vervanging van de bij de gemeente Midden Drenthe vermiste tienjarenklappers van de voormalige gemeente Westerbork over de periode 1961-1990 een afschrift wordt gemaakt;

  • 2. Dat dit besluit in werking treedt met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin de vervanging van de akte is vermeld

Almelo, 10 juni 2003

De

Minister

voornoemd,
namens deze,
de

directeur van de Centrale Bewaarplaats

,

F.P.M.J. Boots

Naar boven