Besluit GZP toepassing Verordening HPA tuchtrechtspraak 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 06-07-2003 t/m 31-12-2014

Besluit van het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten van 5 juni 2003 houdende toepasselijk verklaren van de Verordening HPA tuchtrechtspraak (Besluit GZP toepassing Verordening HPA tuchtrechtspraak 2003)

Het bestuur van het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 2 Het tuchtgerecht dat in de Verordening HPA tuchtrechtspraak 2003 wordt aangewezen is bevoegd te oordelen over feiten waarop tuchtrechtelijke maatregelen zijn gesteld in de verordeningen van het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

Den Haag, 5 juni 2003

J.H.M. Kienhuis

voorzitter

M. Elema

secretaris

Terug naar begin van de pagina