Vaststelling subsidieplafond 2003 zoals bedoeld in de Subsidieregeling convenanten arbeidsomstandigheden

[Regeling vervallen per 12-12-2004.]
Geldend van 01-08-2003 t/m 11-12-2004

Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 juni 2003, Directie Arbozorg en Verzuimbeleid, nr. AVB/SBA/03 37283 houdende vaststelling van het subsidieplafond 2003 zoals bedoeld in de Subsidieregeling convenanten arbeidsomstandigheden

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 9, eerste lid, van de Subsidieregeling convenanten arbeidsomstandigheden;

Besluit:

[Vervallen per 12-12-2004]

dat het subsidieplafond zoals bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Subsidieregeling convenanten arbeidsomstandigheden (Staatscourant 1999, nr. 187) voor het jaar 2003 wordt vastgesteld op 31.525.000 euro;

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 5 juni 2003

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

M. Rutte

Terug naar begin van de pagina