Besluit W toezichthouder tuchtrecht 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 31-08-2003 t/m 31-12-2014

Besluit van het bestuur van het Productschap Wijn van 4 juni 2003 tot aanwijzing van een toezichthouder (Besluit W toezichthouder tuchtrecht 2003)

Het bestuur van het Productschap Wijn;

Gelet op artikel 104, derde lid, Wet op de bedrijfsorganisatie en afdeling 5.2, Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Het bestuur kan bij besluit 14 personen van de Interne Accountantsdienst van het Hoofdproductschap Akkerbouw aanwijzen ten behoeve van het toezicht op de naleving van de in de bijlage genoemde verordeningen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Den Haag, 4 juni 2003

J.H.M. Kienhuis

voorzitter

W.F. de Graaf

secretaris

Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 6 augustus 2003 nr. TRCJZ/2003/6346 en door de Minister van Justitie bij beschikking van 13 augustus 2003, kenmerk 5240199/03/6.

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1. Verordening W algemene bepalingen 2003

  • 2. Verordening W registratie wijnhandelaren 2003

  • 3. Verordening W aflevering Franse AOC-wijn nieuwe oogst 2003

  • 4. Verordening W aflevering Franse landwijn nieuwe oogst 2003

Terug naar begin van de pagina