Besluit W toepassing Verordening HPA tuchtrechtspraak 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 13-07-2003 t/m 31-12-2014

Besluit van het Productschap Wijn van 4 juni 2003 houdende toepasselijk verklaren van de Verordening HPA tuchtrechtspraak (Besluit W toepassing Verordening HPA tuchtrechtspraak 2003)

Het bestuur van het Productschap Wijn besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Voor de tuchtrechtelijke handhaving van verordeningen van het Productschap Wijn wordt de Verordening HPA tuchtrechtspraak 2003 van toepassing verklaard.

  • 2 Het tuchtgerecht dat in de Verordening HPA tuchtrechtspraak 2003 wordt aangewezen is bevoegd te oordelen over feiten waarop tuchtrechtelijke maatregelen zijn gesteld in de verordeningen van het Productschap Wijn.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

Den Haag, 4 juni 2003

J.H.M. Kienhuis

voorzitter

W.F. de Graaf

secretaris

Terug naar begin van de pagina