Wijziging Beleidskader tweede aanvraag Dagindeling ESF-3

[Regeling vervallen per 25-09-2008.]
Geldend van 20-09-2003 t/m 24-09-2008

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 juni 2003, nr. DCE/PD/2003/41460 houdende/tot wijziging van Beleidskader tweede aanvraag Dagindeling ESF-3

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 3 van de Subsidieregeling Dagindeling ESF-3 (Stcrt 2002, 211);

Besluit:

[Vervallen per 25-09-2008]

Tot 15 oktober 2003 kunnen subsidie-aanvragen worden ingediend op grond van de Subsidieregeling Dagindeling ESF-3. Om voor inwilliging in aanmerking te komen dienen de aanvragen te voldoen aan de navolgende criteria.

1. Aandachtsgebieden

Het budget van het ESF doelstelling 3 programma voor het onderdeel Dagindeling wordt in de aanvraagronde 2003 specifiek ingezet voor

  • -

    Het aandachtsgebied Tijd: vernieuwende experimenten die oplossingen voor 'tijd-knelpunten' ontwikkelen.

  • -

    Implementatietrajecten: doelgerichte verspreiding van resultaten en producten.

's-Gravenhage, 4 juni 2003

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina