Warenwetregeling ftalaten in speelgoed en kinderverzorgingsartikelen

[Regeling vervallen per 20-08-2003.]
Geldend van 08-06-2003 t/m 19-08-2003

Warenwetregeling ftalaten in speelgoed en kinderverzorgingsartikelen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 4 en 15, eerste lid, van de Warenwet;

Gelet op beschikking 2003/368/EG van de Commissie van 20 mei 2003 (Pb EG L 125) tot wijziging van beschikking 1999/815/EG betreffende maatregelen houdende een verbod van het op de markt brengen van speelgoed- en kinderverzorgingsartikelen bestemd zijn om door kinderen jonger dan drie jaar in de mond te worden gestopt en vervaardigd zijn van zacht PVC dat bepaalde ftalaten bevat;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 20-08-2003]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. speelgoedartikel: elke waar die is ontworpen of kennelijk is bestemd om door kinderen bij het spelen te worden gebruikt;

 • b. kinderverzorgingsartikel: elke waar die bestemd is om de slaap, de ontspanning en de voeding, alsmede het zuigen door kinderen te vergemakkelijken.

Artikel 2

[Vervallen per 20-08-2003]

Het is verboden speelgoed en kinderverzorgingsartikelen te verhandelen die bedoeld zijn om door kinderen jonger dan drie jaar in de mond te worden gestopt indien deze geheel of gedeeltelijk zijn vervaardigd van zacht PVC dat meer dan 0,1 gewichtsprocent van een of meer van de volgende stoffen bevat:

 • -

  di-“isononyl” ftalate (DINP) CAS N0 28553-12-0 EINECS N0 249-079-5

 • -

  bis(2-ethylhexyl) ftalate (DEHO) CAS N0 117-81-7 EINECS N0 204-211-0

 • -

  dioctyl ftalate (DNOP) CAS N0 117-84-0 EINECS N0 204-214-7

 • -

  di-“isodecyl”ftalate (DIDP) CAS N0 26761-40-0 EINECS N0 247-977-1

 • -

  benzyl butyl ftalate (BBP) CAS N0 85-68-7 EINECS N0 201-622-7

 • -

  dibutyl ftalate (DBP) CAS N0 84-74-2 EINECS N0 201-557-4

Artikel 4

[Vervallen per 20-08-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 20 augustus 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina