Besluit houdende vaststelling van de Handleiding stralingshygiëne Defensie

Geldend van 16-04-2011 t/m heden

Besluit houdende vaststelling van de Handleiding stralingshygiëne Defensie

De Staatssecretaris van Defensie,

Besluit:

Artikel 1

De Handleiding stralingshygiëne Defensie, die is bekendgemaakt in deel MP35-311 van de reeks Ministeriële Publicaties van het Ministerie van Defensie, wordt vervangen door de Handleiding stralingshygiëne Defensie, die als bijlage bij dit besluit behoort.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die ter inzage ligt bij het Militair Geneeskundig Facilitair Bedrijf van het Defensie Interservice Commando, Koningin Marialaan 17, te Den Haag en zal tevens worden geplaatst op het Intranet van het Ministerie van Defensie.

's-Gravenhage, 28 mei 2003

De

Staatssecretaris

van Defensie,

C. van der Knaap

Bijlage

[Red: Ligt ter inzage bij de Directie Militaire Gezondheidszorg, Binckhorsthof, Binckhorstlaan 135, te Den Haag en wordt gepubliceerd op het Intranet van het Ministerie van Defensie.]

Terug naar begin van de pagina