Vaststelling Wtb-bedrag voor 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 30-05-2003 t/m 31-12-2003

Regeling van de Minister van Financiën tot vaststelling van het bedrag bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel b, van de Kostenregeling Wet toezicht beleggingsinstellingen

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 8 van de Kostenregeling Wet toezicht beleggingsinstellingen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

Het ingevolge artikel 3 van de Kostenregeling Wet toezicht beleggingsinstellingen in rekening te brengen bedrag, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel b, van de Kostenregeling Wet toezicht beleggingsinstellingen, wordt voor 2003 vastgesteld op: € 22,93 per € 450.000 balanstotaal. Voor het balanstotaal wordt bij de bepaling van dit bedrag buiten beschouwing gelaten het meerdere boven € 907.560.432,18.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina