Regeling vaststelling telformulier voor groeiformatie voor basisscholen

[Regeling vervallen per 10-02-2006.]
Geldend van 01-08-2003 t/m 09-02-2006

Regeling vaststelling telformulier voor groeiformatievoor basisscholen

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op:

  • artikel 15c, eerste lid, sub b, en artikel 15c2, eerste lid, sub b, van het Formatiebesluit WPO,

Besluit

Artikel 1. Vaststelling telformulier voor groeiformatie van basisscholen bij toename van het aantal leerlingen

[Vervallen per 10-02-2006]

Het formulier voor de opgave van het aantal leerlingen als bedoeld in artikel 15c, eerste lid, sub b, en artikel 15c2, eerste lid sub b, van het Formatiebesluit WPO, is het formulier als gevoegd bij deze regeling.

Artikel 2. Intrekking

[Vervallen per 10-02-2006]

De regeling vaststelling telformulier voor groeiformatie van basisscholen bij toename van het aantal leerlingen (kenmerk: IGP/2001/60124N) wordt ingetrokken.

Artikel 3. Bekendmaking

[Vervallen per 10-02-2006]

Deze regeling en de toelichting zullen in Uitleg OCenW- Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 10-02-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2003.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 10-02-2006]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling vaststelling telformulier voor groeiformatie voor basisscholen.

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina