Intrekkingsregeling Regeling onderwijs eigen taal WVO 2001 e.v.

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 01-08-2003 t/m 30-12-2004

Intrekking Regeling onderwijs eigen taal WVO 2001 e.v.

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op:

  • artikel 85a, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs

Besluit

Artikel 1. Intrekking Regeling onderwijs eigen taal WVO 2001 e.v.

[Vervallen per 31-12-2004]

De Regeling onderwijs eigen taal WVO 2001 e.v. wordt ingetrokken.

Artikel 2. Overgangsbudget

[Vervallen per 31-12-2004]

  • 1 Indien een school op basis van de Regeling onderwijs eigen taal WVO 2001 e.v., in het schooljaar 2002 - 2003 een aanvullende vergoeding heeft ontvangen die meer bedraagt dan twee procent van de vergoeding in verband met de kosten van het personeel, bedoeld in artikel 8 van het Formatiebesluit W.V.O. voor het schooljaar 2002 - 2003, verstrekt de minister eenmalig een overgangsbudget aan de betreffende school.

  • 2 Het overgangsbudget, bedoeld in het eerste lid, bedraagt de voor het schooljaar 2002 - 2003 ontvangen aanvullende vergoeding van de Regeling onderwijs eigen taal WVO 2001 e.v. verminderd met twee procent van de vergoeding in verband met de kosten van het personeel, bedoeld in artikel 8 van het Formatiebesluit W.V.O. voor het schooljaar 2002 - 2003.

  • 3 De scholen die in het schooljaar 2002 - 2003 een vergoeding hebben ontvangen op basis van de Regeling onderwijs eigen taal WVO 2001 e.v. ontvangen uiterlijk in december 2003 een beschikking omtrent de verstrekking van het overgangsbudget. De betaling zal eveneens uiterlijk in december 2003 plaatsvinden.

Artikel 3. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2003.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina