Vaststellingsregeling bedrag 2003 Kostenregeling verzekeringsbedrijf 1996

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 30-05-2003 t/m 31-12-2006

Regeling van 23 mei 2003 tot vaststelling van de bedragen voor de Kostenregeling verzekeringsbedrijf 1996 voor het jaar 2003

De Minister van Financiën,

Gelet op de artikelen 51 en 186 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, artikel 25 van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf en artikel 5a van de Kostenregeling verzekeringsbedrijf 1996;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

Het bedrag, bedoeld in artikel 5a van de Kostenregeling verzekeringsbedrijf 1996, wordt voor het toezicht op het Besluit financiële bijsluiter vastgesteld op € 1.650 en voor het toezicht op de Regeling informatieverstrekking aan verzekeringsnemers 1998 vastgesteld op € 1.960.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

vanFinanciën,

J.F. Hoogervorst.

Terug naar begin van de pagina