Vaststellingsregeling Wtb voor 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 30-05-2003 t/m 31-12-2006

Regeling van de Minister van Financiën tot vaststelling van het bedrag, bedoeld in artikel 3 van de Kostenregeling Wet toezicht beleggingsinstellingen voor het jaar 2003

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

Voor het toezicht op de naleving van de bij en krachtens artikel 12 van de wet gestelde regels wordt een bedrag van € 1.650 in rekening gebracht aan iedere beleggingsinstelling waaraan het is toegestaan in Nederland complexe financiële producten als bedoeld in artikel 1 van het Besluit financiële bijsluiter aan te bieden.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina