Regeling aanwijzing JAA-landen 2003

[Regeling vervallen per 15-03-2014.]
Geldend van 07-09-2013 t/m 14-03-2014

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat houdende aanwijzing van JAA-landen waarvan de afgegeven de bewijzen van bevoegdheid, bewijzen van gelijkstelling, bewijzen van kwalificatie of registratie van opleidingsinstellingen en medische verklaringen inzake het bedienen van een luchtvaartuig in Nederland worden erkend (Regeling aanwijzing JAA-landen 2003)

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikel 2.2, eerste lid en 2.8, onderdeel a, van de Wet luchtvaart;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 15-03-2014]

Onverminderd de bij of krachtens het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart gestelde bepalingen, worden de bewijzen van bevoegdheid, bewijzen van gelijkstelling, bewijzen van kwalificatie of registratie van opleidingsinstellingen en medische verklaringen zonder formaliteiten erkend, indien zij zijn afgegeven in overeenstemming met de bepalingen van JAR-FCL 1 en 3 door de bevoegde autoriteiten van de volgende staten:

Albanië;

België;

Bosnië & Herzegovina;

Bulgarije;

Cyprus (JAR-FCL 1 voor zover het betreft PPL (A), SEP/MEP, alsmede FI bevoegdverklaringen; JAR-FCL 3 voor zover het betreft klasse 2 medische verklaringen);

Denemarken;

Duitsland;

Estland;

Finland;

Frankrijk;

Griekenland;

Hongarije;

Ierland;

IJsland;

Italië;

Kroatië;

Letland;

Litouwen;

Luxemburg;

Malta;

Moldavië;

Montenegro;

Noorwegen;

Oostenrijk;

Polen;

Portugal;

Roemenië;

Servië;

Slovenië;

Slowakije;

Spanje;

Tsjechische Republiek;

Turkije;

Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland;

Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië;

Zweden;

Zwitserland.

Artikel 2

[Vervallen per 15-03-2014]

Onverminderd de bij of krachtens het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart gestelde bepalingen, worden de bewijzen van bevoegdheid, bewijzen van gelijkstelling, bewijzen van kwalificatie of registratie van opleidingsinstellingen en medische verklaringen zonder formaliteiten erkend, indien zij zijn afgegeven in overeenstemming met de bepalingen van JAR-FCL 2 door de bevoegde autoriteiten van de volgende staten:

Albanië;

België;

Bosnië & Herzegovina;

Bulgarije;

Denemarken;

Duitsland;

Estland;

Finland;

Frankrijk;

Griekenland;

Hongarije;

Ierland;

IJsland;

Italië;

Kroatië;

Letland;

Litouwen;

Malta;

Moldavië;

Montenegro;

Noorwegen;

Oostenrijk;

Polen;

Portugal;

Roemenië;

Servië;

Slovenië;

Slowakije;

Spanje;

Tsjechische Republiek;

Turkije;

Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland;

Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië;

Zweden;

Zwitserland.

Artikel 2a

[Vervallen per 15-03-2014]

Onverminderd de bij of krachtens het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart gestelde bepalingen, worden de bewijzen van bevoegdheid, bewijzen van gelijkstelling, bewijzen van kwalificatie of registratie van opleidingsinstellingen en medische verklaringen zonder formaliteiten erkend, indien zij zijn afgegeven in overeenstemming met de bepalingen van JAR-FCL 4 door de bevoegde autoriteiten van de volgende staten:

Denemarken;

Duitsland;

Frankrijk;

Ierland;

Malta;

Servië;

Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië;

Zweden.

Artikel 5

[Vervallen per 15-03-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

[Vervallen per 15-03-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing JAA-landen 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

M.H. Schultz van Haegen

Terug naar begin van de pagina