Besluit prijsaanduiding producten

Geraadpleegd op 22-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 05-03-2021.
Geldend van 05-03-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Bijlage II, behorende bij artikel 3, derde lid, aanhef en onder c, van het Besluit prijsaanduiding producten

Informatie geldend op 05-03-2021

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

  1. Besluit prijsaanduiding producten
    Artikel: 3

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 05-03-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
11-06-2003 Nieuwe-regeling 21-05-2003 Stb. 2003, 229 21-05-2003 Stb. 2003, 229
Naar boven