Beleidsregel tegemoetkoming schade bij aangewezen besmettelijke dierziekten

Geldend van 01-07-2003 t/m heden

Beleidsregel tegemoetkoming schade bij aangewezen besmettelijke dierziekten

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

Dit besluit is van toepassing op het toekennen van tegemoetkomingen voor zover deze voortvloeien uit maatregelen, die zijn getroffen na 20 januari 2003.

Artikel 4

Dit besluit kan worden aangehaald als: Beleidsregel tegemoetkoming schade bij aangewezen besmettelijke dierziekten.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 mei 2003

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina