Machtiging Raad voor rechtsbijstand tot beheer kwaliteitsregister tolken en vertalers

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geraadpleegd op 27-02-2024.
Geldend van 18-05-2003 t/m 31-12-2008

Tijdelijke regeling van 13 mei 2003 houdende machtiging van de Raad voor rechtsbijstand te 's-Hertogenbosch tot het beheer van het landelijk kwaliteitsregister tolken en vertalers

De Minister van Justitie,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

De Raad voor rechtsbijstand te 's-Hertogenbosch wordt gemachtigd tot het beheer van het landelijk kwaliteitsregister tolken en vertalers.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

De Raad voor de rechtsbijstand kan het beheer van het landelijk kwaliteitsregister tolken en vertalers opdragen aan een of meer van zijn medewerkers.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2002 en vervalt op een door de Minister van Justitie te bepalen tijdstip.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Justitie,
namens deze,

projectdirecteur Tolken en Vertalers

,

C.J. van Dijk

Naar boven