Vergoedingen Commissie insolventierecht

[Regeling vervallen per 01-05-2007.]
Geldend van 16-05-2003 t/m 30-04-2007

Besluit van de Minister van Justitie van 12 mei 2003, nr. 5221468 tot vaststelling van de hoogte van de vergoeding, als bedoeld in artikel 2 van het Vergoedingenbesluit adviescolleges, van de voorzitter en leden van de Commissie insolventierecht

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2007]

De vergoeding per vergadering als bedoeld in artikel 2 van het Vergoedingenbesluit adviescolleges wordt voor de commissie insolventierecht als volgt vastgesteld:

  • - voor de voorzitter: € 130,

  • - voor de overige leden: € 90.

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2003. Dit besluit vervalt met ingang van 1 mei 2007.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 mei 2003

De

Minister

van Justitie,
namens deze,
de

directeur-generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand

P.H. Holthuis

Terug naar begin van de pagina