Peildatum vaststelling ledental omroepvereniging

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 04-10-2003 t/m 30-12-2004

Peildatum vaststelling ledental omroepvereniging

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Gelet op artikel 32, vierde lid, van de Mediawet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 31-12-2004]

De peildatum voor de vaststelling van het aantal leden van een omroepvereniging, bedoeld in artikel 32, vierde lid, van de Mediawet, is 1 maart 2004.

Artikel 2

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

voornoemd,

C.H.J. van Leeuwen

Terug naar begin van de pagina