Wet controle op rechtspersonen

Geraadpleegd op 23-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 19-09-2018.
Geldend van 19-09-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Paragraaf 5

Informatie geldend op 19-09-2018

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze paragraaf

(geldig op 19-09-2018)

Opmerking

Door Stb. 2010/280 is de citeertitel gewijzigd per 1 juli 2011.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2005 Nieuwe-regeling 08-05-2003 Stb. 2003, 203 28217 06-12-2004 Stb. 2004, 636
Naar boven