Wet controle op rechtspersonen

Geraadpleegd op 01-07-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 19-09-2018.
Geldend van 19-09-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 6

Informatie geldend op 19-09-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Wiv 2017
 2. Verzamelbesluit evaluatie en uitbreiding Wet Bibob

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit controle op rechtspersonen
  Artikel: 6
 2. Wet controle op rechtspersonen
  Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Paragraaf 4

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 19-09-2018)

  Opmerking

  Door Stb. 2010/280 is de citeertitel gewijzigd per 1 juli 2011.
  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  01-07-2011 Wijziging 07-07-2010 Stb. 2010, 280 31948 21-04-2011 Stb. 2011, 194
  01-01-2005 Nieuwe-regeling 08-05-2003 Stb. 2003, 203 28217 06-12-2004 Stb. 2004, 636
  Naar boven