Wet controle op rechtspersonen

Geldend van 19-09-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 6

Informatie geldend op 19-09-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Aanpassingsbesluit Wiv 2017
  2. Verzamelbesluit evaluatie en uitbreiding Wet Bibob

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit controle op rechtspersonen
    Artikel: 6
  2. Wet controle op rechtspersonen
    Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina