Wet elektronische handtekeningen

Geraadpleegd op 27-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 21-05-2003.
Geldend van 21-05-2003 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0015046
Rechtsgebied Openbare orde en veiligheidsrecht
Overheidsthema Openbare orde en veiligheid

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

  1. Beleidsregel aanwijzing certificatieorganisaties elektronische handtekeningen
    Artikel: 7
  2. Besluit elektronische handtekeningen
    Artikel: 8
  3. Regeling elektronische handtekeningen
    Artikel: 6

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 21-05-2003

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
21-05-2003 Nieuwe-regeling 08-05-2003 Stb. 2003, 199 27743 08-05-2003 Stb. 2003, 199
Naar boven