Regeling ziek- en hersteldmelding defensiepersoneel

Geraadpleegd op 01-03-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2007.
Geldend van 01-01-2007 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Defensie
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk P/2003002682
Identificatienummer BWBR0015042
Rechtsgebied Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Militaire ambtenarenrecht
Overheidsthema Defensie

Opmerking

Treedt in werking met ingang van de datum waarop de wijziging van artikel 74 BARD, houdende het scheppen van een basis voor deze regeling, in werking treedt.

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2007

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 06-12-2006 Stcrt. 2006, 252 ARBO/A&V/2006/99971 06-12-2006 Stcrt. 2006, 252
Nieuwe-regeling 07-05-2003 Stcrt. 2003, 90 P/2003002682 15-04-2004 Stb. 2004, 229
Naar boven