Besluit 2003/1 Verordening PT heffing export groenten en fruit Japan en Taiwan 2003

[Regeling materieel uitgewerkt per 04-12-2004.]
Geldend van 30-05-2003 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw d.d. 6 mei 2003, houdende vaststelling van het tarief van de heffing inzake export van groenten en fruit naar Japan en Taiwan (Besluit 2003/1 Verordening PT heffing export groenten en fruit Japan en Taiwan 2003)

HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP TUINBOUW

gelet op artikel 4 van de Verordening PT heffing export groenten en fruit Japan en Taiwan 2003;

gehoord de Sectorcommissie voor groenten en fruit d d 10 april 2003;

BESLUIT:

Dit besluit en de daarbij behorende toelichting zal worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 16 mei 2003

J. van der Veen

voorzitter

C. Kuijvenhoven

secretaris

Terug naar begin van de pagina