Regeling tijdelijke sluiting luchtruim Olst-Wijhe en Deventer

[Regeling vervallen per 04-03-2004.]
Geldend van 16-05-2003 t/m 03-03-2004

Regeling tijdelijke sluiting luchtruim Olst-Wijhe en Deventer

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelezen het verzoek van de burgemeester van de gemeente Olst-Wijhe en Deventer van 18 april 2003 om sluiting van het luchtruim voor burgerluchtverkeer op 30 april 2003 in verband met het bezoek van Hare Majesteit de Koningin op 30 april aan de gemeente Olst-Wijhe;

Gelet op artikel 5.10, eerste lid van de Wet Luchtvaart;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 04-03-2004]

In verband met het bezoek van Hare Majesteit de Koningin op 30 april 2003 aan de gemeente Olst-Wijhe en Deventer wordt

  • a. in het gebied gelegen binnen een cirkel met een straal van 2778 meter (1,5 nautische mijl) om het geografische punt 52°23'30” NB en 006°08'15” OL op 30 april 2003 van 09.15 uur tot 11.30 uur plaatselijke tijd;

  • b. in het gebied gelegen binnen een cirkel met een straal van 3704 meter (2 nautische mijl) om het geografische punt 52°15'10” NB en 006°09'30” OL op 30 april 2003 van 11.30 uur tot 13.00 uur plaatselijke tijd,

het uitoefenen van het burgerluchtverkeer verboden vanaf de grond tot en met 914,4 meter (3000 voet) boven gemiddeld zeeniveau.

Artikel 2

[Vervallen per 04-03-2004]

Het verbod genoemd in artikel 1, geldt niet

  • a. voor noodzakelijke vluchten uitgevoerd door of in opdracht van de Politie Luchtvaartdienst van het Korps Landelijke Politiediensten;

  • b. voor helikopters voor het vervoer van traumateams voor spoedeisende hulpverlening;

  • c. voor luchtvaartuigen voor zoek- en reddingsacties;

  • d. voor helikopters voor het vervoer van de leden van het koninklijk huis.

Artikel 3

[Vervallen per 04-03-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot het moment van bekendstelling via de Notice to Airmen (NOTAM).

Artikel 4

[Vervallen per 04-03-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tijdelijke sluiting luchtruim Olst-Wijhe en Deventer.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

M.H. Schultz van Haegen

Terug naar begin van de pagina