Goedkeuring wachtgeldpremies eigenrisicodragers Ziektewet

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-07-2003 t/m 31-12-2005

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 april 2003, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/A&L/2003/27026, houdende goedkeuring van de door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen vastgestelde wachtgeldpremies eigenrisicodragers Ziektewet

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 116, tweede lid, van de Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566);

Besluit:

[Vervallen per 01-01-2006]

Goed te keuren de door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen bij besluit van 10 maart 2003 op grond van artikel 85, eerste lid Werkloosheidswet, voor het tweede halfjaar van 2003 vastgestelde premiepercentages van de wachtgeldfondsen voor eigenrisicodragers Ziektewet.

Dit besluit wordt, tezamen met het besluit van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen van 10 maart 2003 en de toelichting daarop geplaatst in de Staatscourant.

`s-Gravenhage, 24 april 2003

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina