Spoorwegwet

Geldend van 16-06-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
AfkortingGeen
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0015007
RechtsgebiedVervoersrecht
OverheidsthemaVerkeer en vervoer

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Algemene douanewet
 2. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 3. Beleidsregel internationale passagiersvervoerdienst
 4. Beleidsregels bestuurlijke boetes vervoerswetgeving ACM
 5. Besluit aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unie
 6. Besluit aanwijzing hoofdspoorwegen
 7. Besluit aanwijzing toezichthouders spoorwegen
 8. Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer
 9. Besluit beantwoordingstermijn voor verzoeken om toegang tot, en levering van diensten in een dienstvoorziening
 10. Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen
 11. Besluit bijzondere spoorwegen
 12. Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur
 13. Besluit hoofdspoorweginfrastructuur
 14. Besluit HSL-heffing 2015
 15. Besluit implementatie richtlijn 2012/34/EU tot instelling van één Europese spoorwegruimte
 16. Besluit spoorverkeer
 17. Besluit spoorwegpersoneel 2011
 18. Besluit vaststelling termijnen voor de klachtenprocedure van artikel 71 van de Spoorwegwet
 19. Regeling hoofdspoorweginfrastructuur
 20. Regeling indienststelling spoorvoertuigen
 21. Regeling interoperabiliteit en veiligheid spoorwegen
 22. Regeling omgevingsregime hoofdspoorwegen
 23. Regeling onverenigbare functies infrastructuurbeheerders of spoorwegondernemingen
 24. Regeling tarieven Spoorwegwet 2012
 25. Regeling toezicht uitvoeringsverordening toegang tot dienstvoorzieningen en spoorgebonden diensten
 26. Regeling toezicht uitvoeringsverordening vergoeding minimumtoegangspakket
 27. Wijzigingsbesluit Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidsattest hoofdspoorwegen, enz. (implementatie richtlijnen 2004/49/EG, 2004/50/EG en 2001/16/EG)
 28. Wijzigingsbesluit Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur
 29. Wijzigingsbesluit Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur (bewerkstelligen efficiënte en maatschappelijk wenselijke verdeling van de capaciteit van de hoofdspoorweginfrastructuur, aanpassing aan nieuwe ontwikkelingen, alsmede i.v.m. verlening concessie voor het hoofdrailnet 2015–2025)
 30. Wijzigingsbesluit Besluit implementatie richtlijn 2012/34/EU tot instelling van één Europese spoorwegruimte (vergoedingen gebruik hoofdspoorweginfrastructuur)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel bestuurlijke boetes Spoorwegwet 2016
 2. Beleidsregel personeel Spoorwegwet
 3. Beleidsregel taalbeheersing machinisten Spoorwegwet

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 6.4
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlagen: 1, 2
 3. Arbeidstijdenbesluit vervoer
  Artikel: 3.1:1
 4. Beleidsregel bestuurlijke boetes Spoorwegwet 2016
  Bijlage: behorende bij artikelen 2 en 3 van de Beleidsregel bestuurlijke boetes Spoorwegwet 2016
 5. Beleidsregel internationale passagiersvervoerdienst
  Artikel: 1
 6. Besluit Commissie visitatie zelfevaluatie spoorwetgeving
  Artikel: 1
 7. Besluit aanwijzing toezichthouders ACM
  Artikel: 1
 8. Besluit aanwijzing toezichthouders spoorwegen
  Artikel: 1
 9. Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen
  Artikel: 1
 10. Besluit bijzondere spoorwegen
  Artikelen: 1, 11
 11. Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur
  Artikel: 1
 12. Besluit doorberekening kosten ACM
  Artikel: 8
 13. Besluit hoofdspoorweginfrastructuur
  Artikel: 1
 14. Besluit implementatie richtlijn 2012/34/EU tot instelling van één Europese spoorwegruimte
  Artikel: 1
 15. Besluit mandaat, volmacht en machtiging ProRail inzake bevoegdheden Spoorwegwet
  Bijlage: Algemene instructie uitoefening mandaat, volmacht en machtiging ProRail inzake bevoegdheden Spoorwegwet
 16. Besluit omgevingsrecht
  Bijlage: I
 17. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013
  Artikel: 3.5
 18. Besluit spoorverkeer
  Artikel: 1
 19. Besluit spoorwegpersoneel 2011
  Artikel: 1
 20. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Goederenvervoer vanaf 1945 (College van Beroep voor het Bedrijfsleven)
  Bijlage: Basisselectiedocument goederenvervoer 1945–
 21. Comptabiliteitswet 2016
  Artikel: 9.7
 22. Instructie handhaving rijden onder invloed
  Tekst: tekst
 23. Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar
  Bijlage: als bedoeld in artikel 1 van de Regeling domeinen buitengewoon opsporingsambtenaar
 24. Regeling hoofdspoorweginfrastructuur
  Artikel: 1
 25. Regeling indienststelling spoorvoertuigen
  Artikel: 1
 26. Regeling interoperabiliteit en veiligheid spoorwegen
  Artikel: 1
 27. Regeling omgevingsregime hoofdspoorwegen
  Artikel: 1
 28. Regeling tarieven Spoorwegwet 2012
  Artikelen: 1, 24
 29. Regeling toegankelijkheid van het openbaar vervoer
  Artikel: 1.1:2
 30. Verzamelwet IenM 2017
 31. Verzamelwet IenM 2018
 32. Vuurwerkbesluit
  Artikel: 1.1.1
 33. Wet lokaal spoor
  Artikelen: 3, 62
 34. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1
 35. Wet personenvervoer 2000
  Artikelen: 19a, 35
 36. Wet tot wijziging van de Spoorwegwet ter nadere implementatie van drie spoorwegrichtlijnen
 37. Wijzigingswet Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties (implementatie Richtlijn 2013/55/EU administratieve samenwerking via Informatiesysteem interne markt («de IMI-verordening»))
  Artikel: 3
 38. Wijzigingswet Spoorwegwet, enz. (implementatie richtlijn 2007/58/EG, enz.)
  Artikel: V
 39. Wijzigingswet Spoorwegwet, enz. (tweede tranche uitvoeringsmaatregelen kabinetsstandpunt «Spoor in beweging», enz.)
Terug naar begin van de pagina