Waarnemingsregeling SG

Geldend van 28-04-2003 t/m heden

Waarnemingsregeling SG

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Overwegende dat voor de situatie dat de Secretaris-Generaal en de Plaatsvervangend Secretaris-Generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beiden afwezig zijn, het wenselijk is het navolgende te regelen:

Besluit:

  • 1 Naar rangorde van de lengte van de periode dat zij bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werkzaam zijn als Directeur-Generaal (Kerndepartement) is een van hen belast met de waarneming van de taken en bevoegdheden van de Secretaris-Generaal indien en zolang de Secretaris-Generaal en de Plaatsvervangend Secretaris-Generaal beiden afwezig zijn.

  • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag van ondertekening ervan en zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.

De

Minister

voornoemd,

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina