Vrijstelling kampioenschappen vissen 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 26-04-2003 t/m 31-12-2004

Vrijstelling kampioenschappen vissen 2003

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 11 van het Reglement voor de binnenvisserij 1985;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

Van artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het Reglement voor de binnenvisserij 1985 wordt vrijstelling verleend voor het voorhanden hebben van meer dan twee hengels op of in de nabijheid van het hieronder vermelde water, op de daarbij vermelde data en binnen de daarbij vermelde tijdstippen, voor zover dit vistuig voorhanden is in het kader van deelname aan de door de Hengelsportfederatie Oost-Nederland georganiseerde selectiewedstrijden voor de Nederlandse kampioenschappen zoetwaterhengelen voor junioren, senioren en korpsen:

  • a. het Kanaal Giethoorn-Steenwijk, op 7 en 14 juni 2003 van 8.30 tot 13.00 uur

  • b. het Kanaal Giethoorn-Steenwijk op 21 juni 2003 van 8.30 tot 12.30 uur.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 22 april 2003

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

B.J. Odink

Terug naar begin van de pagina