Vrijstelling gebruik zeeflap

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 23-04-2003 t/m 23-01-2004

Vrijstelling gebruik zeeflap

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikel 6d van het Reglement zee- en kustvisserij 1977;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Van artikel 7a, eerste lid, van de Regeling technische maatregelen 2000 wordt voor de periode vanaf de datum van inwerkingtreding van deze regeling tot 1 mei 2003 vrijstelling verleend voor de kustwateren, het zeegebied en de 12-mijlszone.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de datum van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 17 april 2003

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

B.J. Odink

Terug naar begin van de pagina