Vaststellingsbesluit subsidieplafond 2003 voor programma INTERREG III

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 04-05-2003 t/m 22-12-2004

Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 14 april 2003, nr. SB&C 3240, houdende de vaststelling van het subsidieplafond voor 2003 voor subsidiëring ingevolge artikel 50a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 38a van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

Het subsidieplafond voor het jaar 2003 bedraagt:

- voor het programma INTERREG III € 720.000,-.

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina