Regeling huur- en koopsubsidiegrenzen 2003

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 01-06-2003 t/m 22-12-2004

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 14 april 2003, nr. MJZ2003033305, houdende aanpassing voor het tijdvak dat loopt van 1 juli 2003 tot en met 30 juni 2004 van de bedragen, genoemd in de artikelen 13, eerste lid, onderdelen a en b, 14, eerste lid, 15, eerste lid, onderdelen a, c en d, 18, eerste lid, en 20, eerste en tweede lid, van de Huursubsidiewet, en de artikelen 8, eerste lid, 9, eerste lid, onderdelen a, c en d, 15, eerste lid, onderdelen a en b, 29, eerste lid, formule, en 31, eerste lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, van de minimum-inkomensijkpunten, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Huursubsidiewet, en artikel 28 van de Wet bevordering eigenwoningbezit, van de inkomensklassen, bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de Huursubsidiewet, en van de bedragen waaraan het rekeninkomen ingevolge artikel 11, eerste lid, onderdeel b, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, ten minste gelijk moet zijn (Regeling huur- en koopsubsidiegrenzen 2003)

§ 1. Wijziging van de Huursubsidiewet

[Vervallen per 23-12-2004]

Artikel 4

[Vervallen per 23-12-2004]

De inkomensklassen, bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de Huursubsidiewet, zijn:

 • a. voor eenpersoonshuishoudens:

  Ondergrens

  Bovengrens

  € 0

  € 12.225

  € 12.226

  € 12.450

  € 12.451

  € 12.675

  € 12.676

  € 12.900

  € 12.901

  € 13.125

  € 13.126

  € 13.350

  € 13.351

  € 13.575

  € 13.576

  € 13.800

  € 13.801

  € 14.025

  € 14.026

  € 14.250

  € 14.251

  € 14.475

  € 14.476

  € 14.700

  € 14.701

  € 14.925

  € 14.926

  € 15.150

  € 15.151

  € 15.375

  € 15.376

  € 15.825

  € 15.826

  € 16.275

  € 16.276

  € 16.725

  € 16.726

  € 17.175

  € 17.176

  € 17.625

  € 17.626

  € 18.075

  € 18.076

  € 18.325

 • b. voor meerpersoonshuishoudens:

  Ondergrens

  Bovengrens

  € 0

  € 15.625

  € 15.626

  € 15.675

  € 15.676

  € 15.900

  € 15.901

  € 16.125

  € 16.126

  € 16.350

  € 16.351

  € 16.575

  € 16.576

  € 16.800

  € 16.801

  € 17.025

  € 17.026

  € 17.250

  € 17.251

  € 17.475

  € 17.476

  € 17.700

  € 17.701

  € 17.925

  € 17.926

  € 18.150

  € 18.151

  € 18.375

  € 18.376

  € 18.600

  € 18.601

  € 19.050

  € 19.051

  € 19.500

  € 19.501

  € 19.950

  € 19.951

  € 20.400

  € 20.401

  € 20.850

  € 20.851

  € 21.300

  € 21.301

  € 21.750

  € 21.751

  € 22.200

  € 22.201

  € 22.650

  € 22.651

  € 23.100

  € 23.101

  € 23.550

  € 23.551

  € 24.000

  € 24.001

  € 24.450

  € 24.451

  € 24.575

 • c. voor eenpersoonsouderenhuishoudens:

  Ondergrens

  Bovengrens

  € 0

  € 12.225

  € 12.226

  € 12.450

  € 12.451

  € 12.675

  € 12.676

  € 12.900

  € 12.901

  € 13.125

  € 13.126

  € 13.350

  € 13.351

  € 13.575

  € 13.576

  € 13.800

  € 13.801

  € 14.025

  € 14.026

  € 14.250

  € 14.251

  € 14.475

  € 14.476

  € 14.700

  € 14.701

  € 14.925

  € 14.926

  € 15.150

  € 15.151

  € 15.375

  € 15.376

  € 15.825

  € 15.826

  € 16.275

 • d. voor meerpersoonsouderenhuishoudens:

  Ondergrens

  Bovengrens

  € 0

  € 15.300

  € 15.301

  € 15.450

  € 15.451

  € 15.675

  € 15.676

  € 15.900

  € 15.901

  € 16.125

  € 16.126

  € 16.350

  € 16.351

  € 16.575

  € 16.576

  € 16.800

  € 16.801

  € 17.025

  € 17.026

  € 17.250

  € 17.251

  € 17.475

  € 17.476

  € 17.700

  € 17.701

  € 17.925

  € 17.926

  € 18.150

  € 18.151

  € 18.375

  € 18.376

  € 18.825

  € 18.826

  € 19.275

  € 19.276

  € 19.725

  € 19.726

  € 20.175

  € 20.176

  € 20.625

  € 20.626

  € 21.075

  € 21.076

  € 21.225

Artikel 5

[Vervallen per 23-12-2004]

Het minimum-inkomensijkpunt, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Huursubsidiewet, voor het subsidiejaar 2003/2004 is:

 • a. voor een eenpersoonshuishouden: € 12 225;

 • b. voor een meerpersoonshuishouden: € 15 625;

 • c. voor een eenpersoonsouderenhuishouden: € 12 225 en

 • d. voor een meerpersoonsouderenhuishouden: € 15 300.

§ 2. Wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit

[Vervallen per 23-12-2004]

Artikel 10

[Vervallen per 23-12-2004]

Het bedrag waaraan het rekeninkomen ingevolge artikel 11, eerste lid, onderdeel b, van de Wet bevordering eigenwoningbezit ten minste gelijk moet zijn, is per 1 juli 2003:

 • a. voor een eenpersoonshuishouden: € 12 225;

 • b. voor een tweepersoonshuishouden: € 15 625;

 • c. voor een eenpersoonsouderenhuishouden: € 12 225 en

 • d. voor een tweepersoonsouderenhuishouden: € 15 300.

Artikel 11

[Vervallen per 23-12-2004]

Het minimum-inkomensijkpunt, bedoeld in artikel 28 van de Wet bevordering eigenwoningbezit, per 1 juli 2003 is:

 • a. voor een eenpersoonshuishouden: € 12 225;

 • b. voor een tweepersoonshuishouden: € 15 625;

 • c. voor een eenpersoonsouderenhuishouden: € 12 225 en

 • d. voor een tweepersoonsouderenhuishouden: € 15 300.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 14 april 2003

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina